Algemene voorwaarden Sunnysail

Belangrijk:

·         Toegestane maatafwijkingen in productie: tolerantie +/- 3%

·         Levertijd: 2-4 weken (afhankelijk van het seizoen)

·         De toegepaste doeksoorten hebben verschillende breedtematen, waardoor het verloop van de stiknaden niet bij alle producten gelijk is. Dit is geen reden tot klacht.

·         Bij opmeten geldt voor schaduwdoeken en uitschuifbare lamellendoeken: het aanzicht van boven. Bij alle andere toepassingen het aanzicht van voren.

·         Let op bij de keuze voor een doeksoort: de zichtzijde van het eindproduct (= kant van het doek waar je tegenaan kijkt) is bij schaduwdoeken en uitschuifbare lamellendoeken van boven en bij alle andere toepassingen van voren. De voorkant van de doeksamples in het sampleboek is in het eindproduct het bovenaanzicht of vooraanzicht! Bijv. de A-TEX935 heeft een afwijkende kleur aan de onderzijde van het doek.

Onder Sunnysail- shop wordt verstaan de  winkel die het assortiment Sunnysail producten verkoopt aan de eindgebruiker. Sunnysail is de geregistreerde merknaam waaronder de fabrikant  Plaspack Netze GmbH haar producten in de retail verkoopt.

 

1.       ALGEMEEN

1.1   De volgende algemene voorwaarden gelden voor alle tussen de Sunnysail-shop en koper afgesloten contracten over de levering van de producten. Afwijkende voorwaarden van de koper, die Sunnysail niet uitdrukkelijk erkent, zijn voor de Sunnysail-shop niet bindend.

1.2   Alle overeenkomsten, tussen de Sunnysail-shop en koper, zijn in deze voorwaarden en in de orderbevestiging schriftelijk vastgelegd.

1.3   Afwijkingen van deze algemene voorwaarden , aanvullende overeenkomsten en/of nevenovereenkomsten dienen schriftelijk te zijn vastgelegd en vereisen de uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van de Sunnysail-shop.

2.       LEVERING

2.1   Leveringstermijnen die niet uitdrukkelijk verbindend verklaard zijn, zijn uitsluitend niet-bindende uitspraken.

2.2   Het door u bestelde product wordt door onze verzendafdeling zo snel mogelijk verstuurd. Indien we niet direct aan een order kunnen voldoen, omdat een product niet voorradig is, stellen we u daarvan op de hoogte. De Sunnysail-shop zal haar best doen, mbt de verzendkeuze rekening te houden met de wens van de koper.

3.       VERZENDKOSTEN

Orders vanaf € 85 consumentenwaarde incl. btw worden gratis naar de Sunnysail-shop verzonden. Onder de €  85 betaalt de consument € 17 verzendkosten.

4.       PRIJZEN/ BETALINGSVOORWAARDEN

4.1   De overeengekomen prijs volgt uit de geldige prijslijst en de opdrachtbevestigingen. In de prijzen zijn nog geen verzendkosten berekend. Orders vanaf € 85 consumentenwaarde incl. btw worden gratis naar de Sunnysail-shop verzonden. Onder de €  85 betaalt de consument € 17 verzendkosten. De getoonde prijzen zijn consumentenprijzen incl. 21% btw.

4.2   Wij leveren voor particulier en commercieel gebruik.

4.3   Indien niet anders vermeld, gelden alle prijzen in EURO.

5.       HERROEPINGSRECHT

5.1   De consument heeft recht op een afkoelingsperiode van 14 dagen na levering van het product. Binnen die periode mag u een product terugbrengen. De termijn van het herroepingsrecht vangt aan zodra de consument alle producten ontvangen heeft. Indien u gebruikt maakt van het herroepingsrecht, dient u de producten op eigen kosten naar ons terug te sturen. U ontvangt een tegoed over het aankoopbedrag minus de verzendkosten.

Uitzondering op het herroepingsrecht zijn alle maatwerkproducten!

Alle doeken zijn uitgezonderd van het herroepingsrecht; dus ook de standaard maten welke vermeld staan onder schaduwdoeken. De Sunnysail-shop kan elk contract betreffende onze producten binnen een periode van 24uur intrekken, indien voorzien van gegronde reden.

6.       GARANTIE

6.1   Indien de bij ons gekochte producten materiaal- of productiefouten hebben, reclameert u aantoonbare fouten, evenals transportschade, direct na ontvangst van de producten. Gedurende de wettelijke garantieperiode heeft u recht op gratis reparatie. Indien reparatie niet mogelijk is, ontvangt u van ons een gedeeltelijk of geheel nieuw product.

7.       ONZE INFORMATIEPLICHT

7.1   Op onze internetpagina’s informeren wij u over onze identiteit, ons adres, de eigenschappen van de door ons aangeboden producten of diensten en de prijzen van producten incl. btw. De bijzonderheden mbt betaling, levering en geldigheidsduur van ons aanbod voldoen aan de wettelijke richtlijnen voor koop op afstand. Bovendien ontvangt u van ons uiterlijk bij levering- een schriftelijke of in andere vorm leesbare opdrachtbevestiging met deze informatie.

8.       PRIVACYBELEID

8.1   De voor de bestelling benodigde persoonsgegevens worden uitsluitend voor de afwikkeling van de bestelling gebruikt. Daarbij voldoen wij aan de relevante bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de naleving. Bovendien worden alle persoonlijke gegevens vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld en niet aan derden gegeven.

9.       EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1   Tot volledige betaling blijven alle producten eigendom van Plaspack Netze GmbH. 

9.2   Komt de koper zijn betaling ondanks een betalingsherinnering of aanmaning niet na, dan kan de Sunnysail -shop de teruggave van de nog in hun eigendomsvoorbehoud zijnde producten, zonder voorafgaande ingebrekestelling, eisen. De daarbij ontstaande transportkosten zijn voor rekening van de koper.

9.3   Mocht u met de kwaliteit van de door ons geleverde producten of diensten niet tevreden zijn, brengt u ons daarvan a.u.b. onmiddellijk op de hoogte. Wij zijn geïnteresseerd in uw mening om onze dienstverlening continu te verbeteren.

10.   In alle overige gevallen, niet bovenstaand vermeld, gelden de Algemene Voorwaarden van Plaspack Netze GmbH.

 

GARANTIE BEPALINGEN

Belangrijk: bewaar uw garantiebewijs samen met uw aankoopbewijs.

 

CONTROLE VAN HET PRODUCT

Controleert u uw ontvangen product -voordat u het monteert- op eventuele transport- of andere beschadigingen en in het bijzonder op maatafwijkingen. Als u het product eenmaal gemonteerd heeft, kunnen we geen garantie meer geven voor het beschadigde of bevuilde product.

PRODUCT GARANTIE

De fabrikant garandeert gratis herstelling van gebreken als gevolg van materiaal- of productiefouten. Bij het vaststellen van een gebrek, bent u verplicht deze direct aan de Sunnysail-shop waar u het product gekocht heeft te melden.

1.       Bij alle klachten dient u een beschrijving van de klacht, het liefste met een foto, met het aankoopbewijs en de kassabon te overhandigen. Indien wij het nodig achten, vragen wij u het product naar ons te retourneren.

2.       Plaspack Netze GmbH (Sunnysail) is niet aansprakelijk voor enige claim, die buiten de garantiebepalingen onder de volgende omstandigheden wordt ingediend.

De garantie geldt niet voor het volgende:

-Oneigenlijk of onvoorzichtig gebruik van het product.

-Maatafwijkingen binnen de 3% tolerantie.

-Stiknaden: door verschillende breedtematen van de doekmaterialen kunnen er in een product meerdere stiknaden komen. Dit is geen reden tot klacht.

- Onjuiste montage.

- Als het defect geheel of deels te wijten is aan het handelen of nalaten van een persoon, met uitzondering van Plaspack Netze GmbH.

- Als het product wordt blootgesteld aan misbruik, nalatigheid, ongeval of gebruik van geweld.

- Als het product op enige wijze gewijzigd of veranderd wordt, zonder goedkeuring van Plaspack Netze GmbH.

- Onvoldoende zorg of normale slijtage.

- Als het product gebruikt wordt op een manier die in strijd is met de door Plaspack Netze GmbH opgestelde instructies of waarschuwingen.

- Schade aan het product veroorzaakt door:

·         Invloed van chemicaliën (inclusief chloor).

·         Monteren van het product in de buurt van open vuur (inclusief vlammen van een bbq of grill).

·         Opspannen van het product meer dan de treksterkte en elasticiteit, met name door mechanische trekkracht.

·         Windschade veroorzaakt door sterke wind

·         Uitrekken van het materiaal wegens ondeskundige extra belasting.

3.       De fabrikant is niet aansprakelijk voor oorzakelijke  schade of gevolgschade van welke aard dan ook. De fabrikant mag ook door reparatie of vervanging aan de garantie voldoen. Bij maatwerk geldt de garantie alleen voor de oorspronkelijk aangegeven afmeting. Nieuwe leveringen met gewijzigde afmeting komen hier niet voor in aanmerking.

De Sunnysail-garantiebepalingen zijn in de eerste 2 tot 5 jaren na aankoop gratis. Vanaf het derde, vierde, vijfde gebruiksjaar neemt de garantie  jaarlijks met 10% van de aanschafprijs af. Dus in het derde gebruiksjaar wordt 30% als aandeel voor de klant berekend, in het vierde gebruiksjaar 40% en in het vijfde gebruiksjaar 50% etc.

 

4.       Er geldt 2 jaar productgarantie op UV-straling voor de outdoor stoffen: Print design 771, Print design 935, A-NET 771, A-TEX 935, A-TEX 935, A-TEX 450. Er geldt 5 jaar productgarantie op UV-straling voor de outdoor stoffen A-NET 920, A-NET 932, A-NET 940, A-TEX 934, A-NET 348 en A-NET 349. De garantie geldt voor directe schade welke door UV-straling veroorzaakt wordt, zoals scheuring of verwering van het materiaal. De garantie gaat lopen vanaf de aankoopdatum bij de Sunnysail-shop. De outdoor stoffen zijn high-performance producten welke aan strenge technische eisen moeten voldoen. Hoewel er bij de productie enkel gecontroleerde, eerste keus doekmaterialen worden gebruikt, zijn er grenzen aan de perfectie. Het kan gebeuren dat er soms een klein kleurverschil of weeffout in de doeken voorkomt.  De huidige stand van de techniek kan deze gebreken helaas vanuit productietechnische grond niet oplossen. Dit geldt dus niet als reden voor een klacht en om aanspraak te kunnen maken op garantie.

 

5.       De garantie is niet geldig in volgende gevallen:

·         Verbleken van de kleur, ook als dit door de inwerking van UV-straling veroorzaakt wordt.

·         Strepen of lichte kleurverschillen in het materiaal in vergelijking met de doeksamples in het boek of op internet. De afwijkingen komen overeen met de mogelijkheden van de huidige stand van de techniek.

·         Maatafwijkingen van +/- 3%.

·         Elke aard van vervuiling door omgevings- of andere invloeden, welke niet door Plaspack Netze GmbH ontstaan zijn.

·         Vouwlijnen of lichte kleurverschillen ontstaan bij productie of opvouwen van de outdoor stof.

·         Ripples bij de stiknaden of stofbanen: deze kunnen langs de zoomrand, bij de naden of midden in de stofbanen ontstaan. Het doek wordt bij de naden dubbel gelegd, waardoor er verscheidene trekkrachten ontstaan. Door de spanning in gemonteerde situatie kan dit effect verholpen worden.

·         Vervorming en ripples: deze kunnen door waterzakken veroorzaakt worden.

·         Dichtheid van de naden: met name bij nieuwe doeken is -het afhankelijk van de helling van het doek – mogelijk dat er water in de naad loopt. Dit is de huidige stand van de techniek. Dat betekent dat de stoffen A-TEX 934, A-TEX 935 en A-TEX 450 deels waterafstotend zijn (zie de waterkolomspecificatie). De stofbanen worden gestikt. Door de naald die in het doek gaat kan het vooral in het begin ertoe leiden dat water daardoor in het doek loopt. Door algemene invloeden zoals luchtvervuiling worden de naden in korte tijd dichter.

·         Onregelmatigheden in het doek, zoals kleurverschillen of kleinere onregelmatigheden, kunnen vanuit productietechnische grond optreden en door de huidige stand van de weef- en coatingtechnologie niet geheel uitgesloten worden.

 

6.       Gedurende de garantietijd dienen defecte producten eerst naar een Sunnysail-shop gestuurd of teruggebracht te worden. De Sunnysail-shop dient -indien gevraagd- de defecte producten naar Plaspack Netze GmbH (Sunnysail) te sturen. U ontvangt dan gratis een nieuw of gerepareerd product. Ga hierbij eerst voor contact en overleg naar uw Sunnysail-shop. Na afloop van de garantietermijn heeft u nog steeds de mogelijkheid het defecte product voor reparatie aan ons te sturen.

Na afloop van de garantietijd dient u zowel de reparatiekosten als de verzendkosten te betalen. Uw wettelijke rechten worden door deze garantie niet beperkt. Vergeet niet de aankoopbon bij te sluiten.

 

REINIGING EN VERZORGING

Het materiaal van een outdoor product hangt in de meeste gevallen bij weer- en wind onbeschermd buiten. Daardoor wordt het materiaal aan een hoge belasting blootgesteld. De gebruikte materialen van Sunnysail worden volgens strenge regels en eisen gekozen. Onze materialen zijn technische stoffen met de beste voorwaarden voor bescherming tegen de zon. Toch dient u te zorgen voor een passende behandeling en goede zorg.

 

Indien u vragen heeft, kunt u onze contactgegevens vinden onder Kontakt rechtsboven op de homepage. Wij wensen u veel plezier met uw aangeschafte Sunnysail producten.